Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sspers/domains/sspersia.com/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 1
معماری منظر

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sspers/domains/sspersia.com/public_html/plugins/content/vote/vote.php on line 1

معماری منظر


معماری منظر همان طراحی شهری ولی در سطح پایین است؛ معماری منظر در مورد انسان و نحوه آرامش آن بحث می کند در بیشتر تعاریف از معماری منظر بر تقویت ارتباط میان انسان و طبیعت و محیط تاکید شده است.

منظر به معنای محیط پیرامون است و بر فضای رویت پذیر اطلاق می شود و به فضا سازی در محیط باز می پردازد. طراحی فضای سبز یا طراحی منظر به نوعی از سطوح کاربری زمین، حیاط ، باغ ، ویلا و مجتمع های مسکونی و... گفته می شود که باانواع گلها و گیاهان با اصول فنی و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی محیط مورد نظر پوشانده شده است. این طراحی در واقع هم نیازهای طبیعی انسان مانند علاقه به طبیعت را پاسخگوست و هم باعث آرامش روانی، پاکسازی هوا و محیط و ایجاد فضایی مفرح و شاد می نماید.

معماری منظر
پژوهشگران اين عرصه، تمايل به ايجاد ارتباطی عقلانی با ذات و سرشت بوم و طبيعت دارند. آنها درصدد جستجو برای دست‌يابی به منطقی‌ترين الگو برای درک طبيعت‌اند. معماری منظر، پيش از هر حرفه طراحی محيطی، حرفه‌ای در حل پيشرفت است. معماری منظر يكی از متنوع‌ترين حرفه‌های طراحی است.
منظر، يعنی هسته تاريخی اين حرفه كه به طراحی بر جزئيات فضاهای باز برای فضاهای مسكونی ، تجاری ، صنعتی ، نهادی و همگانی می پردازد. طراحی منظر مستلزم برخورد با سايت به جایگاه هنر، ايجاد تعادل بين سطوح سخت و نرم در فضاهای بيرونی و داخلی است.
امروزه ۹۰ درصد از كارهای طراحی فضاهای شهری و اداری، پاركهای ملی و ديگر فضاهای تفريحی پروژه‌های مرتبط با طراحی شهری و منطقه‌ای و حفاظت سايتهای تاريخی است و تنها ده درصد كارها مسكونی است آن هم در مناطق خاص، معمار منظر معيارهای طراحی خود را بر فاكتورهای متعدد مدنظر قرار می‌دهد؛ ابتدا به دقت سايت را بررسي مي‌كند و برای استفاده بهتر از عوارض طبيعی آنها را مطالعه می كند سپس با مخاطب خود يك شرح خدمات تنظيم می‌كند نهايتاً او طراحی مطابق شرايط سايت و نياز كارفرما خلق می كند.
وظيفه معمار منظر تنها خلق بستری براي نمايش گياهان نيست. بلكه او فاكتورهای بسياری را مدنظر می‌گيرد، نيازهای انسان، زيبايی طبيعی سايت و ديگر ملاحظات زيبايی شناختی و با هدف نهايی طراحی سايتی كه نه تنها تأمين كننده نياز بصری بلكه در برگيرنده كليه نيازهای معماری منظر مورد نظر باشد.