طراحی و اجرای آبنمای پارک ملی شهرک ابریشم

طراحی و اجرای 2 آبنمای ماتریس 3 منظوره (دائم ، ریتمیک ، موزیکال) و 3 آبنمای خطی پارک ملی شهرک ابریشم